Ohlasy z říjnové pouti do Medžugorje

Pouť Mary’s Meals do Medžugorje 2018

V září jsme vás informovali a zvali na pouť Mary’s Meals do Medžugorje, která se konala v druhé polovině října letošního roku. Z České republiky byl vypraven díky dobrovolníkům, kteří se zapojili do organizace, celý autobus a ohlasy jsou úžasné. Rádi bychom se podělili o svědectví, které nám zaslala Petra, a která se stala po návratu z pouti jednou z našich nejaktivnějších dobrovolníků.

S vděčností vzpomínám na svou první pouť do Medžugorje. Spolu s ostatními přáteli z České a Slovenské republiky jsem se na tomto mariánském místě modlila za Mary’s Meals. Osobně jsem se setkala s Magnusem MacFarlane-Barrowem, jeho ženou Julií a sedmi dětmi, vizionářkou Mirjanou, hraběnkou z Lichtenštejnska Milonou von Habsburg, poutníky ze Skotska, Rakouska, Španělska, Chorvatska… Všichni jsme prožívali nádherné okamžiky s růžencem  v ruce při výstupu na Podbrdo, Križevac, mše svaté, adorace… Dostali jsme milost být u vysvěcení nového centra pro návštěvníky Mary’s Meals biskupem Johnem ze Skotska. Každý den jsem se těšila na setkávání u centra, kde jsme mohli slyšet svědectví Magnuse a sdílet vše s ostatními. Prožila jsem krásné duchovní chvíle, navázala nová přátelství a získala nadšení pro dobrovolnickou práci v Mary’s Meals.

Galerie

Z Medžugorje máme rovněž další úžasné zprávy, kdy papežův velvyslanec hovoří o Mary’s Meals:

Arcibiskup Henryk Hoser ve své promluvě vyzvedl „mimořádnou práci“ Mary’s Meals a vyzval věřící k modlitbě za ty, kteří s touto charitativní organizací spolupracují.  Papež František jmenoval arcibiskupa Hosera apoštolským vizitátorem pro farnost Medžugorje v Bosně a Hercegovině v květnu 2018. Během slavnostní mše v kostele sv. Jakuba arcibiskup řekl:

Mezi dalšími záslužnými charitativními organizacemi dnes slavíme mimořádnou práci Mary’s Meals. Díky jejich činnost je zprostředkováno milion pokrmů denně. Jedná se o skutečnou hostinu lásky, oběti, spravedlnosti a především milosrdenství! Modleme se za to, aby jejich působení v Medžugorje stále více zviditelňovalo fakt, že zdroj života vychází z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Panny Marie.